Vragen, antwoorden en nieuws

Wat zal het volgende punt worden?

Dat zal u hier gaan zien. of laat HIER weten wat uw vraag is.

AGENDA

Per 01-01-2024 worden we officieel een vereniging

12-07-2023


Aan alle huidige huurders van een volkstuin op complex Bergenshuizen.


De vereniging is een feit, vanaf vandaag gaan we in overleg/verder aan het werk met de gemeente om per 01 01-2024 het complex over te nemen als vereniging en samen met u als gebruiker(s) van één of meerdere tuinen er een fijne vereniging van te maken.

 

Zoals bij iedere vereniging kan het bestuur het niet alleen, maar moeten we met zijn allen er iets van maken.

 

Alle (huis)regels die golden bij de gemeente, gelden nog steeds op 01-01-2024. Er veranderd alleen dat waar er "gemeente" stond dat je nu moet lezen "het bestuur".

 

 

Namens het Bestuur veel tuinplezier gewenst


Ps. Aanstaande zaterdag 14-7-2023 gaan we een start maken met het schoonmaken en groen maken van de porto cabin (mits het weer het toe laat). Mocht u mee willen helpen, dan bent u van harte welkom. 

Heeft u thuis nog ergens een goed tafel, wat goede stevige stoelen staan of zelfs een tuinsetje met parasol, waar u niets mee doet, dan kunt u deze doneren aan als inrichting van  ons  gezamelijk "Volkstuinhuisje".

29-06-2023 Vergadering met de leden

Korte samenvatting

Eerder heeft de gemeente aangegeven om van het beheer van de tuinen af te willen en dit in eigen beheer te geven in de vorm van een vereniging. Uit de eerste informatieavond zijn hier een aantal mensen geselecteerd die de werkgroep van Bergenshuizen (Schorvert) zijn geworden.


Even de werkgroep leden voorstellen

 • John Termeer           toekomstige voorzitter
 • Ton van Overdijk      toekomstige penningmeester
 • Gertie de Goey         toekomstige secretaris
 • Koen Buster             toekomstige materiaal- en complexbeheerder


Deze personen zijn inmiddels circa een jaar met de gemeente in overleg over hoe we dit het beste kunnen verwezenlijken.

Inmiddels zijn er diversen dingen gebeurt o.a.


 • De grote schoonmaak vorig jaar, waarbij alle rotzooi die op en langs de paden lagen zijn opgeruimd en alles is gemaaid.
 • De website, zodat het contact versterkt kan worden en iedereen op de hoogte gehouden kan worden.
 • Een porto cabin geschonken door de gemeente aan de toekomstige vereniging. Een basis waar we voorzieningen en diensten als vereniging aan kunnen bieden. Te denken aan workshops, contact/informatie uurtje voor leden of gewoon voor een bak koffie en gezelligheid. Hiervoor is er een stroomaansluiting gevraagd, die zal op korte termijn worden geplaatst.
 • Verbetering van de paden, zodat alle kuilen weg zijn.
 • Hekwerk (bij ingang terrein, links naast het asfalt), zodat het terrein niet voor iedereen te voet toegankelijk is en om van het illegaal storten daar af te komen. Deze is toegezegd en wacht nu op de vergunning hiervoor.
 • Tuin 61 en 38 (bij ingang) word op dit moment verhuisd naar tuin 68 en 69. Hier willen we in de toekomst een algemene plek van maken waar ieder gebruiker een container kan laten plaatsen of waar we als vereniging zwart (ophoog)zand of mest e.d. kunnen laten storten.
 • We zijn door de gemeente op de hoogte gebracht van de huidige vaste kosten en die van de afgelopen jaren denk hierbij aan water en WOZ.


Wat wil de werkgroep


 • Een vereniging oprichten met als streefdatum 01 januari 2024 (zijn  aan het wachten op de notaris om de vereniging op te richten en ons in te schrijven)
 • Bestaande overeenkomsten komen te vervallen bij overdracht van Gemeente naar de vereniging. We hanteren dezelfde voorwaarden die de gemeente nu aan u heeft opgelegd. Alleen gaan we de term huurders aanpassen naar de term gebruikers.
 • Het illegaal storten van tuinafval in de bermen, zal in de toekomst resulteren in meer kosten voor de vereniging en dus leiden tot een verhoging in de “huur” (gebruikersvergoeding) voor u als tuinder. Wij willen iedereen vragen tuinafval op hun eigen tuin te houden en/of zelf naar de milieustraat te brengen.
 • Eén vast tarief voor iedereen per tuin van 150 m2. Dit is nu niet zo. Hoe later men een tuin heeft gehuurd hoe hoger dit bedrag was. BELANGRIJK: de gebruikersvergoeding zal in januari 2024 in rekening gebracht gaan worden en zal 58 euro bedragen per tuin van 150 m2.
 • Wij willen kijken of het mogelijk is om met een “maatje” te gaan werken. Dit zijn dan mensen die op de (al flinke) wachtlijst staan en die bestaande tuinder kunnen assisteren in het tuinieren. Te denken aan een man op leeftijd die door omstandigheden, geen complete tuin kan onderhouden, maar nog wel wil genieten van zijn tuin. Een maatje kan hierbij helpen. Door het creëren van Maatjes, kunnen we als vereniging meer inkomsten genereren.

 

 • Uiteindelijk willen wij niet meer dat iedereen (samen) kan genieten van hem/haar tuin.

 

VRAGEN?


Gelieve korte specifieke vragen, aangezien de tijd van deze avond beperkt is.

Uitgebreide vragen zijn ook altijd welkom op info@volkstuinenvught.nl of via het contactformulier op de website.


09-05-2023 Laatste stand van zaken

Hieronder weer een overzicht van de laatste punten :


 • Na het ontvangen en een klacht is besloten om de unit op een andere plek te plaatsen. Er word nu een vergunning aangevraag voor 10 jaar of onbeperkt als we de unit dondergroen maken.
 • Er wordt gekeken om de berm schoon te maken o.a. links als u het complex op komt, om vervolgens dit te voorzien van een hekwerk. De reden hiervan is, omdat het terrein aan die zijde beloopbaar toegankelijk is en dat willen we natuurlijk niet i.v.m. onze spullen. Het blijft natuurlijk een aandachtspunt om de poort dicht te houden.
 • De nieuwe paden zijn klaar, dit ziet er al weer een stuk frisser uit en zonder de kuilen beter toegankelijk. Bij het schoonmaken van tuin 68 en 69 is er wat schade ontstaan aan de paden. Deze worden hersteld.
 • De huurder van de eerste 2 tuinen (als u het complex op komt, naast de asfaltweg) worden gaat verhuizen naar tuin 68 en 69 zodra deze gereed zijn voor gebruik. De oude tuinen worden een algemeen gebied, waar we in de toekomst zwarte grond op gaan storten. Deze zwarte grond kan ieder huurder pakken om hun tuin op te hogen. Op het moment dat er een tuin leeg komt, zullen we deze direct ophogen. Om zo het grondwater probleem op te lossen. Ook gaan we kijken of het mogelijk is om hier af en toe mest te laten storten. Op dit gebied willen wij ook een ruimte maken (voorzien van Stelconplaten), zodat huurders zelf een (bij voorkeur afgesloten) container voor een dag of 2 kunnen plaatsen indien nodig. Diegene die de container huurt is zelf verantwoordelijk voor wat erin komt. Waarom daar? Deze tuinen liggen aan een asfaltweg en zo voorkomen we dat zware voortuigen onze nieuwe paden vernielen.
 • Er wordt momenteel ook gekeken naar een vaste elektriciteits aansluiting bij de unit. Dit is niet zozeer om een bak koffie te kunnen zetten, maar meer voor de toekomst. Zo kunnen we in de toekomst kijken of we zonnepanelen kunnen gaan plaatsen, om op deze manier ons complex nog groener te maken en zelfs voorzienend.
 • De grote zand hoop die in de hoek ligt van het tweede pad, is gewoon goede grond die gebruikt kan worden. Enkele mensen zijn al begonnen met het wegnemen van zand en het grove vuil eruit te halen. Diegene die het grote vuil eruit halen, willen we vragen om het vuil mee naar huis te nemen of te verzamelen in een zak. Zo voorkomen we dat het vuil over het hele terrein komt te liggen. Als we dit met zijn alle doen, is het hoopje zo weg. Het weghalen van zo'n grote hoop vervuilde grond is best kostbaar. Dit kunnen we met 141 tuinen best zelf. En deze grond is nodig om sommige tuinen op te hogen. Het is netuurlijk niet de bedoeling om er meer grond bij te gooien. De hoop moet uiteindelijk weg, aangezien daar ook de aansluiting zit voor het water en die is nu niet lekker bereikbaar.
 • De werkgroep is aan het kijken of het interessant is om de bestaande verhuurcontracten over te nemen of dat we deze gaan oversluiten naar gebruikersovereenkomsten. Linksom of rechtsom blijft dit voor de huurders van een volkstuin hetzelfde, echter heeft dit als vereniging straks meer mogelijkheden.
 • Blijkbaar zijn er verschillende tarieven op ons complex. Deze bedragen liggen maar 5 euro uit elkaar. Als we straks een vereniging zijn willen we kijken hoe we dit naar 1 vast tarief voor alle te maken. We gaan dan natuurlijk rond het laagste bedrag zitten. 
 • We willen in de toekomst gaan kijken of we kunnen gaan werken met "volkstuin maatjes". Er zijn verschillende huurder die graag nog van hun tuin willen genieten die ze jarenlang hebben opgebouwd, maar deze niet meer kunnen onderhouden door bijvoorbeeld hoge leefdtijd en/of ziekte. Hiervoor willen we Volkstuin Maatjes gaan inzetten. Dit zijn mensen die op de wachtlijst staan. Als er dan een tuin vrijkomt, hebben de Volkstuin Maatjes de eerste keus. Ze zijn dan vrij om te kiezen om een eigen tuin te nemen en/of hun maatje te blijven helpen.
 • Er is een vraag binnengekomen of dieren zijn toegestaan op de volkstuin. In het regelement staat dat dit NIET is toegestaan.

18-03-2023 Laatste stand van zaken.

 • U zult ongetwijfeld gemerkt hebben dat voor op het terrein een ruimte is gemaakt en dat daar een basis is gemaakt van gebroken puin. Hier komt onze toekomstige "verenigingsruimte". Dit is een unit van 6 x 3 meter, die wij gekregen hebben van de Gemeente Vught. Deze is voorzien van een kachel, airco, ramen met rolluiken enz. Een prima basis voor de toekomst. Hier zit geen toilet in. Wij willen we omgeving van dit puntje (voor aan het terrein) struikvrij maken. Mocht u middelen hebben om dit gebied met ons vrij te maken, dan horen wij dit graag. Vele handen maken licht werk. 
 • Misschien heeft u ook al gezien, dat achterop het terrein het hekwerk vrij is gemaakt van begroeing. Dit is gedaan, zodat het hekwerk een langer leven krijgt of kan houden.
 • Daarnaast zal er op korte termijn de paden op het complete complex worden aangepakt. Wel met de kuilen. Er zal een mooie strakke verharde weg voor terug komen. 
 • We hebben als werkgroep over het complex gelopen. Daar hebben wij veel afval in en naast de tuinen gezien. Wij iedere huurder vragen om dit voor zichzelf bij te houden. Afval kan ingeleverd worden met de Stort. Dus niet in de bermen a.u.b. Wij willen dit nogmaals benadrukken dat de bermen NIET zijn bedoeld om uw afval te lozen, dit zal in de toekomst leiden toch kosten voor de vereniging en kosten voor de vereniging zal leiden tot verhogingen van de huur. En dat willen we allemaal niet. Denk daarom aan uw mede-volkstuinders. Uw "emmertje" illegaal lozen resulteerd tot een verhoging van de huur voor ons alle. Het afvoeren van vervuilde grond (zand met plastic, glas e.d.) kost serieurs geld. U kunt denken aan ongeveer 5000 euro voor het comples. Dit is omgerekend tussen de 30 en 40 euro per huurder.
 • Wij hebben ook gezien dat sommige volktuinen gebruikt worden als opslag voor spullen. Dit is natuurlijk niet te bedoeling van een volkstuin. Een huisje volgens de richtlijnen van de overeenkomst is niet erg. Een tuinkas daarbij is ook niet erg. Ruimte voor een mooie volkstuin (voor het plaaten van groentes en bloemen), dat zien wij graag. Wat wij niet graag zien is stapels met hout, stapels velgens e.d. kortom alles wat niet op een volkstuin hoort. Wij willen diegene vriendelijk vragen om hun volkstuin als volkstuin te gebruiken en dit zo spoeding mogelijk op te ruimen. Een volkstuin is een plek waar je rustig kunt gaan zitten en genieten van de groente en/of bloemen die je zelf hebt verbouwd. Dan is het natuurlijk niet prettig als de buurman of buurvrouw zijn/haar tuin gebruikt als opslag of dat het onkruid door het hekwerk naar binnen gluurt. En goed onderhouden volkstuin is voor iedereen prettig.
 • Daarnaast zijn we ook aan het kijken om het terrein te voorzien van hekwerken, zodat het weer mooi afgesloten is. Tijdens onze wandeling hebben wij gezien dat sommige tuinen (vooraan bij de sloot) "groter" zijn geworden en daardoor op over over de grens staan waar mogelijk het hekwerk kan komen. Wij willen die huurder vriendelijk vragen om op zo kort mogelijke tijd hun perceel weer in oorspronkelijke grote te herstellen en om eventule bouwwerken binnen hun eigen perceel te plaatsen. Mocht er besloten worden om een hekwerk te plaatsen, dan is het wel zo makkelijk dat er niets meer staat. Mocht dit wel het geval zijn, kunt u zich voorstellen dat de ruimte om een andere manier gemaakt zal worden. En dit hebben wij natuurlijk liever niet.


Uiteindelijke overdracht Gemeente vught naar Vereniging in eigen beheer.

01-01-2024 is ons doel om onze vereniging officieel over te dragen van de Gemeente Vught naar ons eigen beheer in de vorm van een vereniging. Dit is geen harde datum, maar het is wel belangrijk om een streefdatum te hebben.


Uiteindelijke samenwerking met de gemeente na de overdracht

Antwoord Gemeente Vught : Voor de overdracht, maar ook erna steunt de Gemeente Vught de vereniging. Ook als de vereniging staat, zullen wij nog een tijdje (half jaar / jaar) als achtervang / vraagbaak voor de vereniging, dienen. Het is niet dat wij meteen per 1-1-2024 onze handen er volledig vanaf zullen trekken. Wij blijven verhuurder van het complex, dus laten we zorgen dat we gewoon altijd goed contact houden onderling. Wel is het zo dat straks de vereniging de meeste zaken zelf zal moeten regelen. Maar nogmaals wij verdwijnen niet uit beeld.

Besloten om een website aan te maken om een centraal punt voor de huurders te creëren voor vragen/opmerkingen.

Hiervoor hebben we de webstie volktuinenvught.nl het leven in geroepen. Hier kan iedere huurder terecht met vragen en/of opmerkingen. Besproken punten zullen tijdens de opbouw van de verening hierop vermeld worden, om het geheel zo transparant mogelijk te houden voor alle huurders.

Wie zit er in de werkgroep?

Namens de Gemeente Vught zitten Robin en Anita in de werkgroep. Namens het volkstuinencomplex zitter er Ton, Koen, Gertie en John in de werkgroep. In verband met het AVG zijn er geen achternamen genoemd, indien u contact wilt met de werkgroep, wil ik verzoeken bovenaan de website op contact te drukken.

Materiaal op het complex

Uiteindelijk willen we proberen om zoveel mogelijk materiaal en diensten op deze site te vermelden. Het is aan ieder op zicht of hij/zij zijn/haar materiaal beschikbaar wilt stellen voor het gebruik van andere. Het is ook aan diegene of hij/zij daarvoor een vergoeding wil hebben. Bijvoorbeeld tuin 81 (John) heeft een palenboor. Het is natuurlijk van de zotte als iemand anders op het complex een palenboor gaat kopen, terwijl John er thuis 1 heeft staan. 

Dit zal later op de website verwerkt worden tot een overzichtelijk geheel.

Is er behoefte aan een ontmoetingsplek / wc / opslag op het complex?

In het begin is er gesproken over een koffiehuis, hier was weinig behoefte aan. Ook omdat dit kosten met zich mee bracht, waar niet iedereen op zat te wachten. Het doel is om 1 plek aan te wijzen, waar uiteindelijk het informatiebord komt te staan voor ons complex. Als we in de toekomst spullen gaan aanschaffen als vereniging, is het misschien prettig om deze goed en veilig op te slaan. Hiervoor mogen we iets bouwen/plaatsen van maximaal 12 m2 oppervlakte en maximaal 2.5 meter hoog. 

Daarnaast willen we een ontmoetingsplek creëren, waar we samen kunnen komen als er iets georganiseerd zal worden. Dit kan gewoon een oppervlakte zijn waar we bij goed weer samen kunnen komen (onder het genot van een hapje of drankje). 

Maar dat zal de toekomst uit moeten blijken. 

Een WC was op zich een goed idee, echter zal deze dan ook moeten worden onderhouden en voorzien moeten worden van de nodige afvoer, aanvoer water en/of elektriciteit.  

Wij willen wel even benadrukken, dat het natuurlijk niet de bedoeling is om uw behoeftes op het complex te doen. U kunt zich ongetwijfeld voorstellen dat dit niet gezond is voor uw medehuurders op het complex. 

Op het moment dat we een vereniging zijn zullen we zelf een plek moeten zoeken voor onze jaarlijkse bijeenkomsten.

Het lozen van (groen) afval in de bermen

De gemeente heeft alle bermen weer schoon gemaakt. Aan het begin van het complex staat een bord (en in de voorwaarden die iedereen heeft getekend) staat duidelijk dat het niet is toegestaan om uw afval ergens op het complex te lozen. Dit kunt u gewoon thuis in de groenbak doen of naar de stort brengen. 

Als we een vereniging zijn, gaan we kijken of we hier een oplossing kunnen bedenken om dit probleem beter op te lossen. 

Mocht u hier een idee voor hebben dan horen wij dit graag. 

Wij hebben containers overwogen, maar we zijn bang dan buitenstaanders dan onjuist gebruik gaan maken van deze containers. Net voor de overdracht naar de vereniging kan de gemeente eenmalig een groencontainer plaatsen. 

Een belangrijk punt is, dan na de overdracht het illegaal storten een punt zal worden voor de vereniging en daardoor de kosten voor het opruimen dus ook. Dus als huurders niet zitten te wachten op verhogingen van de huur, zorg er dan voor dat de vereniging in de toekomst geen onnodige kosten hoeft te maken voor de troep die de huurders lozen. 

Vorst en de watertappunten

Nu sluit de Gemeente Vught op 1 november het water af en opend deze weer op 1 april in verband met het kapot vriezen van de leidingen. In de toekomst zal iemand van onze vereniging deze taak op zich moeten nemen. 

Wat gebeurt er met de jaarlijkse kosten van de voltuinenen als we een vereniging zijn?

Ons hoofddoel is om de kosten gelijk te houden, naast natuurlijk de jaarlijkse indexering. Er is ooit gesproken om de vereniging te starten met een startkapitaal, echter dit resulteerd tot een directe huurverhoging in het eerste aankomende jaar. En dat was niet ons doel. We gaan dus als vereniging ouderwets sparen voor aanpassingen in de toekomst.

Wat omtrent de bestaande bebouwingen op sommige tuinen.

Er is een brief rond gegaan, waarin stond dat een iemand de huidige status van van het complex ging beoordelen aan de hand van het bestemmingsplan. Deze brief bracht wat onrust bij de mensen die buiten de regelgeving en huurovereenkomst hebben gebouwd. Het resultaat in het kort. Momenteel word er niet gehandhaafd op de bebouwingen die er staan. Diegene die groter hebben gebouwd dan in de huurovereenkomst is vermeld, zijn zich hiervan bewust. Indien de toekomst anders zal blijken is iedere huurder van de tuin (waar een te groot bouwwerk op staat), zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het bouwwerk indien dit nodig is. Bij het opzeggen van de tuin, dient het perceel zwart opgeleverd te worden en vrij van bebouwingen.

Ophogen van de tuinen

De gemeente heeft gevraagd om aan te geven om welke tuinen dit gaat. Wel met de opmerkingen als we tuinen gaan ophogen, dat deze dan helemaal zwart worden opgeleverd. Kortom vrij van bebouwingen en het resultaat is dat die tuin dan helemaal opnieuw zal moeten beginnen met zijn tuin. Indien hier behoefte aan is, horen wij dit graag via het contact formulier.

Wat is slecht onderhoud van de tuin?

Dat is een heel goed punt. Het doel van het complex is een volkstuinencomplex. In de regelgeving staat duidelijk wat wel of niet mag op een volktuin. Iedereen wil natuurlijk zijn tuin zo mooi mogelijk maken, plantjes laten groeien e.d. Maar soms vliegt het onkruid je om de oren. Zorg er zelf voor dat je tuin en zo goed mogelijk uit ziet en je buren geen last hebben van het onkruid wat op jou perceel groeit.

Toegankelijkheid voor huurders en buitenstaanders.

Op dit moment zijn we druk bezig om het hekwerk om het complex in een zodanige staat te krijgen dat buitenstaanders geen toegang hebben tot het complex. 

Het is dan natuurlijk ook van belang dat de poort gesloten word bij aankomst en vertrek. Dat tuinders altijd hun sleutel mee nemen om buiten gesloten te worden of opgesloten op het terrein.

Waar ligt het onderhoud van omliggende bomen?

Dit ligt bij de Gemeente en zal in de toekomst daar ook bij blijven liggen.